Facebook

Facebookep

2

ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ เนื้อหา อ่านรายละเอียด
27 เมษายน 2566 ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการรับหนังสือเรียน อ่านรายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครครู (แนะแนว ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทย์(เคมี) ระเบียบการรับสมัครครู