Facebook

Facebookep

2

ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ เนื้อหา อ่านรายละเอียด
8 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 (นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์) ดูรายชื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครครู (แนะแนว ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทย์(เคมี) ระเบียบการรับสมัครครู
1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการสอบ
ประมวลความรู้เพื่อศึกษาต่อให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์)

ดูรายชื่อนักเรียน
25 มกราคม 2566 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัคร
21 ตุลาคม 2565 แนวปฎิบัติมาตรการโควิด ภาคเรียนที่ 2/2565 แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเปิดภาคเรียน 2/2565