Facebook

Facebookep

sandbox1
ดูรายละเอียด>>มาตรการความปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ เนื้อหา อ่านรายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัคร
24 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครนักเรียนภาคไทย ชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัคร
4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ Grade 7 - 10 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัคร
21 ตุลาคม 2565 แนวปฎิบัติมาตรการโควิด ภาคเรียนที่ 2/2565 แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเปิดภาคเรียน 2/2565
22 กันยายน 2565 ประกาศรับสมัครครู (ครูแนะแนว) ระเบียบการรับสมัครครู
12 กรกฎาคม 2565 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566