Facebook

Facebookep

2

ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ เนื้อหา อ่านรายละเอียด
7 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียด
1 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น Grade 2 - Grade 10 ปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียด
26 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป.2-6 ปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียด
29 มิถุนายน 2566 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 , Grade 1 ปีการศึกษา 2567   อ่านรายละเอียด
27 เมษายน 2566 ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการรับหนังสือเรียน อ่านรายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครครู ระเบียบการรับสมัครครู

 

วารสารโรงเรียน