ระเบียบการรับสมัครครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
รับสมัครครูแนะแนว  ครูภาษาต่างประเทศ ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูศิลปะ ครูเคมี
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบการรับสมัครครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

กลุ่มสาระที่รับสมัคร

- ครูแนะแนว
- ครูภาษาต่างประเทศ
- ครูภาษาไทย
- ครูคณิตศาสตร์
- ครูศิลปะ
- ครูวิทย์(เคมี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง
- อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ตรงกับสาขาที่เปิดรับ)
- มีใบประกอบวิชาชีพครู 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีใจรักในอาชีพครู มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
- มีคุณธรรมและความประพฤดิที่ดี
- มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
- มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสุขุมรอบคอบ
- มีจิตสาธารณะ พร้อมสละเวลาในงานโรงเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร (โหลดไฟล์แล้วแนบหลักฐาน) ดาวน์โหลด
- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- ใบประกอบวิชาชีพครู
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่ายปัจจุบัน
 
สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนโดยตรง หรือกรอกข้อมูลในไฟล์ที่แนบมา ส่งเอกสารมาที่ E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ครูรัชนี พลชัยยา หัวหน้างานสรรหาบุคลากร เบอร์โทร 0818353589

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566