ผู้ปกครองที่มีความประสงค์แจ้งความจำนงนักเรียนขึ้นรถโรงเรียน

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนง >> แบบฟอร์ม<<

2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแผนที่ยื่นที่ห้องธุรการ

3. รอรถตู้ติดต่อกลับตามเบอร์ที่แจ้งไว้

 

รายละเอียดเส้นทางเดินรถ 

ดูรายการเดินรถ