ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2567new icon gif

เพศหญิงกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -5
จำหน่ายใบสมัครออนไลน์วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2567


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศหญิง
1.2 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -5
1.3 สามารถอ่านออก เขียนได้ สุขภาพแข็งแรง
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการศึกษา และมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน

2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรสถานศึกษา (ภาคภาษาไทย)

3. กำหนดการซื้อและยื่นใบรับสมัคร
3.1 ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
 - วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
 - ชำระค่าใบสมัคร 500 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
บัญชีเลขที่ 5121102480 ธ.กรุงศรี พร้อมเขียนชื่อนักเรียนลงในสลิปและนำไป
แนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)
3.2 หลักฐานที่ต้องแนบในการยื่นใบสมัคร
 - สำเนาสูติบัตร
 - ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน)
 - สลิปโอนเงินค่าใบสมัคร
3.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ที่ Line Open Chat กลุ่มรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น

4. การประเมินความพร้อม
 - วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 - วิชาที่ทำการประเมิน (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , สังคม ,ภาษาอังกฤษ)

5. การประกาศผล
 - วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

6. กำหนดมอบตัวนักเรียน
 - วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567
 
* หมายเหตุ สมัครเรียบร้อยแล้วเข้าร่วมกลุ่ม  Line Open Chat กลุ่มรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น เพื่อติดตามประกาศต่างๆ ของการสอบ
 
***********************************************************
กรอกใบสมัครที่ >> https://forms.gle/BU6htGRShQJB7Ha89 
Regis P2 6
***********************************************************
เข้าร่วมไลน์ Open Chat เพื่อรอประกาศผลการสมัครและข่าวสาร
กรอกข้อมูลตามขั้นตอน หากกรอกไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการอนุมัติ 
Line
 
แสกนเพื่อเข้าร่วม Line Open Chat
lineOpenChat P2 6
เข้าร่วม "รับสมัครนักเรียน ป.2-ป.6 ปี 2567" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/E28vkYkoCiarb9q4VrXk_45xqRDvddUneyeJ-A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
หมายเหตุ : หากรออนุมัติเกิน 3 วัน กรุณากรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ให้ถูกต้อง
***********************************************************