ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567new icon gif
เพศหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร(ออนไลน์) วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 - วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567

*************************************************************************************

รายละเอียดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดูรายละเอียดหลักสูตรปีการศึกษา 2567  คลิ๊ก

---------------------------------------------------

1.     วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร

        วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 - วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.

        (ราคาชุดละ 500 บาท) โดยการโอนเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บัญชีเลขที่ 5121102480

        ธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมเขียนชื่อนักเรียนลงในสลิปและนำไปแนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร

        (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

2.     คุณสมบัติของผู้สมัคร

        เพศหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.     เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นใบสมัคร

       3.1 สำเนาสูติบัตร

        3.2 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

        3.3 สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        3.4หลักฐานการชำระค่าสมัคร

4.     ประกาศรายชื่อและวันประเมินความพร้อม

        4.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมในวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 

        4.2 ประเมินความพร้อม ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567

5.   วิชาที่ทำการประเมิน

        5.1 วิชาคณิตศาสตร์                   5.2 วิชาภาษาไทย                   5.3 วิชาสังคมศึกษา                

        5.4 วิชาวิทยาศาสตร์                  5.5 วิชาภาษาอังกฤษ                5.6 สัมภาษณ์ผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียน

6.     การประกาศผลการพิจารณาให้เข้าศึกษา

        6.1 ประกาศผลการประเมินในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางอีเมล์

7.     ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียน

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 - 11.00 น.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ >>> คลิกกรอกใบสมัครออนไลน์

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์ AO เพื่อติดตามข่าวสาร

โดยขั้นตอนการเข้าร่วม

1. ตอบคำถามโดย กรอกชื่อ-นามสกุล นักเรียน

2. ตั้งค่าโปรไฟล์ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน(บิดา/มารดา)

หากไม่ได้รับอนุมัติให้กรอกมาใหม่ ให้ถูกต้องตามที่กำหนด

lineAo

กดลิงค์เพื่อเข้าร่วม ที่>> คลิ๊ก