โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปีย์วรา เอื้อพิพัฒนากูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ได้รองอันดับ3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ
SINGHA Cable Wakeboard and Wakeskate Thailand Championship Round2
รุ่น Wakeboard Under 18 junior women ณ Phuket Wake park เมื่อวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2565

5102565003