วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ โรงยิม ชั้น 5 ตึกทรินิตี้

โดยมีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เนตรนารีจะได้รับประโยชน์ คือ รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การตัดสินใจเมื่อเจออุปสรรค เรียนรู้ความผิดพลาดและความล้มเหลว ฝึกความคิดเชื่อมโยงเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมา ให้สามารถพร้อมเจอกับทุกสถานการณ์และนำมาซึ่งไหวพริบ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านทางฐานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

326355825 855642099051932 3378999557191563473 n326263291 593541149364877 2910100919491806776 n