วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสำรอง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1 ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กล่าวให้โอวาท ความว่า “ขอให้เนตรนารีได้รับความรู้จากการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเรียนรู้อย่างมีความสุข” พร้อมนำสวดขอพรพระแม่มารีย์และท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนก่อนออกเดินทาง โดยมีเซอร์เมรี่ฟาติมา วิภาดา ปาละวงศ์ และผู้กำกับเนตรนารีดูแล

005012013019