วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร โดยได้รับเกียรติจากคุณอัญชลี คงกรุต (บางกอกโพสต์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(Thai Journalists Association) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ การทำงานด้านการข่าว / หนังสือพิมพ์และบรรณาธิการ รวมถึงการเตรียมความพร้อม และคุณลักษณะของบุคคลที่จะทำงานด้านนี้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 10 ณ ห้องดีมอนด์ ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้กล่าวแนะนำวิทยากร

 006008007005