วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานปกครองนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งนางสาวภัคอนงค์ ริมชัยสิทธิ์ ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด โดยมีนางสาววาสุกาญจน์ สิโรดม (ประธานสภานักเรียนคนปัจจุบัน) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้สมัครทั้ง 3 คน และได้กล่าวอำลาตำแหน่งและขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ น้องๆ ตลอด 1 ปีด้วยดีเสมอมา ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ควรแก่การจดจำ 

 009003004005