วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก สำหรับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องดีมอนด์ โดยคุณชลิฏาภรณ์ มุตตามระและคณะ (ผู้ปกครองเครือข่าย เกรด 11) ได้เชิญอาจารย์ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์ ignite by On Demand มาเป็นวิทยากรแบ่งปันให้ความรู้กับนักเรียนเกรด 10 - เกรด 12 เกี่ยวกับการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในประเทศไทยและเทคนิคการทำข้อสอบสายวิทย์ - สายศิลป์ รวมทั้งการทำ planning ในการเตรียมตัววางแผนการสอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี

007003006008