วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว ได้ส่งครูเบญจรงค์ บุญทองมาก (หัวหน้างานแนะแนวมัธยม) พร้อมด้วยครูปุณวัชร์ แสงอรุณ ร่วมงาน DTC GROWING TO THE NEXT LEVEL พร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ 'WINNING THE FUTURE OF THAI HOSPITALITY WITH SOFT POWER ชัยชนะธุรกิจบริการไทยในเวทีโลก ไม่ไกลเกินเอื้อม ด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์' โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จากนั้นเป็นการแนะนำหลักสูตร และการเรียนการสอนของวิทยาลัยดุสิตธานี และเดินเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมร่วมกิจกรรม Exclusive Workshop สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขตกรุงเทพฯ 

007002005008