วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ มูลนิธิเซนต์มาร์ติน จังหวัดนนทบุรี โดยมีเซอร์เมรี่ ฟาติมา ปาละวงศ์ ผู้แทนนักเรียนนักเรียน และครูนุชจรินทร์ สุริยามาตย์ (ครูสายชั้นกิจการนักเรียน ป.4) ครูอุษา สังขรัตน์ ครูพัชราภรณ์ วงศ์ชูเวชช์ และครูกุลวดี บัวบาล ร่วมเดินทางไปส่งมอบของ ทั้งนี้ เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับฟังวัตถุประสงค์ในการทำความดีของนักเรียน พร้อมกล่าวให้โอวาทและร่วมบันทึกภาพ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร St.Louis 

 002004006007008003