วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิโคเออร์ “ตุ๊กตามือสองแด่น้องชายแดน” โดยนักเรียนยินดีนำตุ๊กตาของตนมาส่งมอบด้วยใจให้กับน้อง ๆ ที่ยากไร้และเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นของขวัญในโอกาสเทศกาลคริสตสมภพและวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นการสร้างเมตตาจิตและรู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่นในสังคม 

001002003004