วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ม.3 ณ หอประชุมTrinity และเกรด 9 ณ ห้องดีมอนด์ (ร่วมกับฝ่ายวิชาการ) โดยมีเซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้แบ่งปันความรู้ ข้อคิด และแนวทางในการเลือกแผนการเรียน เน้นย้ำว่า “การเลือกแผนการเรียน ควรเป็นการรับฟังความต้องการของลูก ทั้งนี้ ความสุข ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่อยากให้ครอบครัวเดินไปด้วยกัน เดินไปพร้อมกัน”จากนั้นรับฟังรายละเอียดเนื้อหาวิชาของแต่ละแผนการเรียน ตลอดจนเกณฑ์ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจบด้วยการฟังการบรรยายโดย ดร.อภิชัย ไชยวินิจ หัวข้อ “โค้ชลูกอย่างไรให้เอนท์ติด” 

 003005006008