วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมบันทึกภาพกับผู้แทนครู ดังนี้ ครูนฤภัทร (ครูสายชั้นกิจการนักเรียน ป.6) ครูคนึงนิตย์ ครูนันท์นภา และครูรัตนพร พร้อมผู้แทนนักเรียนจำนวน 15 คน นอกจากนี้มีผู้ปกครองเครือข่ายเดินทางไปสมทบยังหน่วยงาน จำนวน 5 คน เพื่อร่วมมอบเงินและสิ่งของบริจาค จากน้ำใจของผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6 ซึ่งต่างรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำความดี และสุขใจที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ 

 004006007003