วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร โดยเชิญ พญ.ขณิดา บัวขาว (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรประชา) และ พว.กันทราทร สีเมืองล้ำ (ผู้อำนวยการสำนักพยาบาลโรงพยาบาลมิตรประชา) มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และคณะ/สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 และเกรด 9 - เกรด 12 ที่มีความสนใจ ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

003006004001