วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู นักเรียน และบุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนร่วมน้อมจิต ตั้งสัตยาธิษฐานและสัจวาจา ที่จะบำเพ็ญคุณความดีถวายเป็นราชสักการะ พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่ยังกรุ่นละมุนอยู่ในหัวใจของชาวไทยและปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบต่อไปชั่วกาลนาน

007009004003005006