วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมกีฬาสีดอกลิสเกม ครั้งที่ 20 โดยมีแมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี พร้อมด้วยเซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และท่านผู้มีเกียรติ ร่วมชมริ้วขบวนพาเหรดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 และวง SJC BAND รวมทั้งการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ที่ได้ทุ่มเท สรรสร้างผลงานออกมาได้อย่างน่าชมเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้

พิธีช่วงเช้า
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุด Sports kids
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด A Journey Beyond The Golden Hour

พิธีช่วงบ่าย
- การแสดงท่าทางประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เน้นให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง เป็นหนึ่งเดียวกัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด Shine bright when we're together
- ประธานได้มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัลประเภทต่าง ๆ พร้อมกล่าวปิดงาน และนำสวดภาวนา ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธี นักเรียนทุกคนได้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

012017015022019009