วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิม (ม.6) ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ในการนี้เซอร์อัจฉรา สุภาไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กล่าวให้โอวาทนักเรียนใจความว่า "ขอให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืนอย่างสร้างสรรค์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความทรงจำที่ดี แต่ไม่ลืมที่จะทบทวนตนเองว่า เรามีความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน และได้แสดงออกด้านความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูและสถาบันมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนเดินทางโดยสวัสดิภาพ และประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต” ซึ่งในการไปครั้งนี้ มีคณะครู ม.6 จำนวน 12 คน ร่วมเดินทางดูแลอย่างใกล้ชิด 

 012015019017