ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ภายในงานได้มีการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใบงานสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ " โทษทีวันนี้ฉันสำคัญที่สุด " โดยได้รับเกียรติจาก

ท่านอธิการิณีเซอร์มารีอา อัจฉรา สุภาไวย์ มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 324428324434