วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565

เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย  ป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรงโดยเฉพาะกับเด็ก  ช่วยลดการแพร่ระบาด

ลดผลกระทบที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น  วัคซีนจึงเป็นเครื่องมือที่ป้องกันการติดต่อที่ดีที่สุด

 14    11

 183541784    12