วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2566  เวลา 09.00 - 14.00 น.  ฝ่ายบริหารจัดการ  งานบริการและสวัสดิภาพ

ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย  ครั้งที่ 2  ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ซึ่งมีคณะเซอร์  คุณครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เข้าร่วม

กิจกรรมบริจาคโลหิต

 1111111DSC 096044444444444

DSC 09696666666666DSC 099999999999

DSC 09888888DSC 09917777777777