ฝ่ายบริหารจัดการ  งานบริการและสวัสดิภาพร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  

ให้กับนักเรียนด้วยความสมัครใจ  โดยศูนย์สุขภาพเวลเนสเวิลด์   วันพุธที่  28   มิถุนายน  2566 

349197292 646161794204951 310611480030888987 n350518243 646161757538288 5166645941383422381 n

347655110 646161420871655 2256769038254636827 n356907244 646161820871615 4813308368780891335 n