วันพุธที่  22   มิถุนายน   2565   งานจราจรและความปลอดภัย   ฝ่ายบริหารจัดการ

 ได้จัดกิจกรรมการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันและการปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม  เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นและ

 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักป้องกัน  รู้จักแก้ไขสถานการณ์และระมัดระวังตนเองจากความประมาท  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้

เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

 24C2CA10 8BDD 4CFB AC1E E7E852E422C7 L0 001   1655866073748

 S 11846334   S 119562248