วันจันทร์ที่  21   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565   ฝ่ายบริหารจัดการ   งานจราจรและความปลอดภัย  ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ  ประจำปี 2565

 

 วันจันทร์ที่   21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  ฝ่ายบริหารจัดการ  งานจราจรและความปลอดภัย  ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ  ประจำปี  2565

ภาคเรียนที่ 2  ให้กับนักเรียน  คุณครูและพนักงานของโรงเรียนได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย  ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ฝึกซ้อมการหนีไฟเมื่อ

เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

2565 221122 28      2565 221122 23

2565 221122 14      2565 221122 11