พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรโอกาส เปิดปีการศึกษา 2566 (สำหรับครู) วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรสำหรับคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม Trinity โดยมีคุณพ่อ ยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 120566 02

120566 03

120566 04

120566 05

120566 06

120566 07

120566 08

120566 09