ฉลองศาสนนาม ท่านมาแมร์มีเรียม  กิจเจริญ   วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม งานส่งเสริมด้านความเชื่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดงานฉลองเปรสิเดียมของคณะพลมารีย์ ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร เป็นประธานนำสวดภาวนาเปิดประชุม ให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงาน และโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนพลมารีย์ ได้คำนับท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ในโอกาสฉลองศาสนนาม หลังจากนั้นมีกิจกรรมรื่นเริงร่วมกัน ก่อนจบงานผู้ร่วมงานทุกคนได้รับพรจากคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้มาร่วมงานทุกคนมีความสุขร่วมกัน

 060966 02

060966 03

060966 04

060966 05

060966 06

060966 07

060966 08

060966 09