กิจกรรมซักซ้อมหนีไฟ

 

กิจกรรมซักซ้อมหนีไฟ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

2.  เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานด้านการเตรียมความพร้อมและการบริการนี้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เริ่มเวลา 08.30 - 09.30 น. เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณและการประชาสัมพันธ์ นักเรียนใรอาคารต่าง ๆ ก็รีบเคลื่อนย้ายมาที่จุดรวมพลที่ได้นัดหมายไว้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย

0102030405