จัดกิจกรรมให้ความรู้"การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันและการปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม

วันที่13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดกิจกรรมให้ความรู้"การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันและการปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้มให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 เกรด1และนักเรียนแทรกชั้นใหม่ทุกคน รวมถึงบุคลากรครูและพนักงานใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและการบริการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและบุคลากรมากขึ้น

0203
0405