พิธีรับเกียรติบัตร  วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดพิธีรับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนผู้ถึงพร้อมด้วยความเสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ณ หอประชุม Trinity โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โดยฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  มีนักเรียนแกนนำฯ จำนวน 81 คน เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

Cer 1