โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้มอบกล่องนม กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วให้กับ "โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก เพื่อนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นแผ่นหลังคา สำหรับก่อสร้างบ้านและที่พักพิงของผู้ประสบความเดือดร้อน โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย สอนน้องชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และเกรด1-3 พับ แยก เก็บ ลดขยะเพื่อโลกสวย และส่งบริจาค
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในกรอบแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.ให้ ความรู้
2.ก่อ ความเข้าใจ
3.เกิด ความตระหนัก
4.ผล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

01  02

03  04

05  06

07  08

09  10

11  12