นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย  วันที่ 7 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
นักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
สอนน้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 และเกรด 1-3 เพื่อเป็นการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
และส่งกล่องให้กับโครงการหลังคาเขียว
เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

 001

002

003

004

006

006

007

008

009

010