ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมสนุกขำๆกับปริศนาคำทายระหว่างวันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้

        กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและใฝ่เรียนรู้ให้กับนักเรียน  อีกทั้งเพื่อฝึกฝนทักษะด้านความคิด การรู้จักใช้ภาษาที่มีข้อคิด

และคำคล้องจอง  จนเกิดเป็นความรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลินและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2899040289904128990422899043