วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6 ณ โรงยิม ชั้น 5 ตึกทรินิตี้

ในการนี้มีเซอร์เมรี่ฟาติมา วิภาดา ปาละวงค์ เป็นประธานในพิธี โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนความอดทน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ และมีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นไปตามหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งและคนดี
327770551 550402890447504 4157682969929291367 n327873989 1239356036681402 6799588407266071481 n327797976 1172976690246483 6668378407598795748 n