..... แต่ก่อนนั้น ฉันยังแปลกใจ ที่เห็นใครร่ำลาจากกันด้วยการร้องไห้ ......
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานปกครอง จัดกิจกรรมปัจฉิม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12 ใต้อาคาร St. Joseph
โดยมีบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ ท่านยังทำหน้าที่ประธานวจนพิธีกรรม และผู้นำกิจกรรมร่วมกับคณะครู ม.6 ได้อย่างดียิ่ง ในการนี้ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ตลอดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักเรียนรู้สึกมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ชีวิต
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือ รู้รักสามัคคี
328790663 2615779921909800 4125383506334872232 n329069121 1936290893383542 5551811646040600272 n329160209 629812522284995 1380884235325394228 n