วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5 ณ โรงยิม ชั้น 5 ตึกทรินิตี้

ในการนี้มีเซอร์เมรี่ฟาติมา วิภาดา ปาละวงค์ เป็นประธานในพิธี โดยผู้กำกับยึดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เนตรนารี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เนตรนารี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเสียสละ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผ่านทางฐานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนด

327456235 519277066854288 7764193572260654757 n327473382 704973011322669 793375877944754012 n327392706 708073344292916 7829499077429047812 n327429743 1452268998914842 986085701276421690 n