วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ โรงยิม ชั้น 5 ตึกทรินิตี้

โดยมีเซอร์เมรี่ฟาติมา วิภาดา ปาละวงค์ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ เพื่อฝึกให้เนตรนารีถึงพร้อมในเรื่อง ความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิต ผ่านทางฐานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมนันทนาการ

326038112 2406615589506264 2477770228866629085 n326107673 943861817023550 5853400378837476164 n326151284 1219981815325047 304492161609914556 n