วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสัมพันธ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3

โดยมีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ เป็นประธานในพิธี โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
329715906 3358754737712654 2247317394022075656 n329773976 937674867402249 1371610325108674915 n330988701 527207616221537 6788277586106673861 n