วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนว ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมทรินิตี้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารข้อมูล ด้านการศึกษา และอาชีพ เพื่อนำไปวางแผนในการเลือกแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ในการนี้มีเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและทักทายผู้ปกครอง โดยท่านได้เน้นย้ำให้เห็นว่า การศึกษามีความสำคัญเและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ การศึกษาจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคนบางคน แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคน วิชาที่ยากที่สุด คือวิชาที่เกี่ยวกับชีวิต เพราะเราต้องเรียนรู้แบบไม่มีวันจบสิ้น ดังคำกล่าวที่ว่า การศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนี้ ความผิดพลาดยังถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต ที่จะทำให้เราปรับ และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น
325967117 3380233202222276 6277181545497820835 n326042531 915850559590330 6208866952032276797 n326128144 486979440276376 6795963250764983308 n