วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานปกครอง จัดกิจกรรมก้าวต่อไป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และเกรด 9
รุ่น Marvelous Mauve โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธี เริ่มจาก :
o ผู้แทนนักเรียกล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนรู้สึกมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ แนวคิด มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ และการใช้ชีวิต
3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน
o วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ และเป็นผู้นำกิจกรรมร่วมกับคณะครู ม.3
o วจนพิธีกรรมปิด
ถ้าเราได้เจอ กันอีกสักวัน
อยากถาม
เธอจำฉัน ได้อยู่หรือเปล่า
เธอจะยิ้ม ให้ฉันหรือเปล่า
หากเราได้เจอ กันอีกสักครั้ง
329477018 549207237173117 6138209612005734653 n329115669 593021788860684 5285170743209976677 n329256587 5830524650397892 1345211250626259240 n