"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู หน้าหอประชุมทรินิตี้
โดยมีแมร์บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะเซอร์ คณะครู ด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ที่นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ เริ่มจาก
oผู้แทนนักเรียน (นางสาวพิมพ์นารา มหาเทพ และนางสาวสริตา มโนพัฒนะ) กล่าวสดุดีพระคุณครู
oผู้แทนนักเรียนมอบพวงมาลัยและดอกไม้
oผู้แทนครู (ครูเกษร์อุบล ปักสมัย) กล่าว “ด้วยรักจากใจครู”
oประธานให้โอวาท
 
325463470 721672716012121 5278735578059379680 n325535868 1320073825480047 7398809353049799268 n