วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ และจัดเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติของไทย โดยมีผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง
317792302 510172477803884 1048871117908447080 n317816561 510172544470544 2937385656587843821 n317932091 510172274470571 8636319893573375913 n317725880 510172537803878 196862902914114535 n