วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณบิดาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนตระหนักในพระคุณของบิดา และได้แสดงความกตัญญูรู้คุณท่าน เพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างสายใยความรักครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการชมวิดีทัศน์และรับฟังบทเพลงเพราะๆ ระหว่างผู้แทนคุณพ่อ – ลูก
317448971 509390897882042 7163539589580255931 n317561884 509391561215309 7014269053681452777 n317620123 509391387881993 3097837793061299283 n317899147 509391411215324 3232924841286336483 n