วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 และเกรด 11 - 12 โดยมีเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทำแบบทดสอบรูปแบบใหม่ได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS66) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย เป็นวิทยากรบรรยาย TGAT 2+3 (เน้นการคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะในการทำงาน)

314610746 494899775997821 2295116996776996236 n315198546 494899749331157 1089145455635243477 n315293562 494899955997803 8921075388583778552 n315174092 494900079331124 2938795912989591525 n