วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม Trinity โดยมี แมร์อักแนสบุญรักษา ศรีตระกูล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ ผู้แทนครู นักเรียน บุคลากรเจ้าหน้าที่ และผู้แทนสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟเข้าร่วมพิธี ด้วยความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพสกนิกร