วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นประธานในพิธี