วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรมน้อมมนัสสัตยา วันทาคุณาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อเซอร์และคุณครู