วันจันทร์ที่ 21- วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน มีการวางแผนในการศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ผ่านการชมวิดีทัศน์ หัวข้อ”ผู้หญิงยุคใหม่แค่สตรอง และมั่นใจก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก” ครูได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อง่ายต่อการจัดกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น

317278200 507246264763172 6736095600870239018 n317308920 507246168096515 3275890044033457248 n317461815 507246618096470 6433106836798456851 n317414707 507246658096466 1762625074097040823 n